Ekonomitjänster

Budget

Budget för olika branscher och tidsperioder

 • Analys utfall av avvikelser månad, kvartal, år
 • Upprätta för kommande månad, kvartal, år

Löpande

löpande redovisning

 • Extra vid behov
 • Månad, kvartal, år
 • Stödinsats vid problem

Presentationer

olika Power Point presentationer

 • Ledningsgrupper
 • Personal
 • Styrelser

Projekt

olika former av projekt

 • Företagsutveckling
 • Ny programvara

Rapporter

olika former av rapporter

 • Analyser
 • Jämförelser
 • Trender
 • Uppföljningar
 • Utveckling

Årsbokslut

årsbokslut för AB

 • Allting komplett
 • Delinsats som önskas

Entreprenadtjänster

Besiktningar

besiktningar av bostäder och entreprenadarbeten

 • Fastigheter
 • Mark

Betongplattor

mindre betongplattor

 • Förråd
 • SPA
 • Trappor

Bygg

mindre byggnationer

 • Altan
 • Förråd
 • Staket

Markavtal

markavtal från olika markägare

 • Fiber
 • Samförläggningar
 • Vatten

Materialflytt

materialflytt hos villaägare med trånga ytor

 • Grus
 • Jord
 • Sand

Projekt

olika projekt

 • Budget
 • Projektledare
 • Redovisning

Renovering

mindre renoveringar

 • Gjutning
 • Målning
 • Snickeri

Rivning

mindre rivningar

 • Altan
 • Friggebod
 • Förråd
 • Staket

Tomtgrävning

mindre tomtgrävningar

 • Dränering
 • El
 • SPA
 • Vatten

Referenser

Betongplatta till SPA

Grävning SPA och ny altan

Ramp

Staket

Betongfundament

Betongplatta SPA

Grävning och gjutning av betongplatta

Grävning SPA och El. Platta för SPA

Stenmur

Grävarbete

Öppet vedhus

Om företaget

Verksamhet

Företaget startades i november 2017 av Kjell Eriksson. Bedriver konsulttjänster för entreprenad och redovisning samt även utförande av mindre entreprenadarbeten.

Bakgrund

Företaget drivs av Kjell Eriksson som har både ekonomisk och teknisk utbildning. Kjell har över 30 års erfarenhet av ekonomi & redovisning från olika branscher och över 25 års erfarenhet av entreprenad.

Har du frågor? Slå en signal!

073 - 140 81 80